York-Axel Weidemann
 

 

Am Kleibach 15
Muenster  48153

       
Deutschland

logo50.gif (1310 Byte)        commconnect
logo50.gif (1310 Byte)        mentalinuevos
logo50.gif (1310 Byte)        masimoredemi
 

 

++ 49  (0)2 51  .  748 22 80 

 

 

Beim Telefonausfall / Notfallweise - und bitte nur dann:
In case of emergency / telephone malfunction:

Mobiltelefon:    ++ 49 (0) 15 73 25 51 33 6 

Elektronisch:     Text @ YorkWeidemann . de